Медицински комплекс Плюс

Сърдечни болести

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ - /Хипертонична болест- есенциална и симптоматична/- основен рисков фактор за по-ранна, по-тежка и по-разпространена атеросклероза. По дефиниция- артериално налягане равно или по-голямо от 140/90 в спокойно състояние след 20-30 мин  почивка . За да се приеме АХ трябва най-малко три пъти при три различни случая /  визити при лекаря или при  домашно проследяване да се измери   артериално налягане равно или по-голямо от 140 /90. Стандарт за проследяване на АН- 7 дни 2 х до обяд и 2х следобядл По американски стандарт  измерванията от първия ден се изключват от статистиката.

 

ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО -  болест в резултат на атеросклеротични значими  стеснения на  съдове, които оросяват самото сърце. Форми на исхемична болест на сърцето:  Болева форма /стенокардия/, безболева формар форма с ритъмни и проводни нарушения, инфаркт на миокарда,  исхемична кардиомиопатия/ форма с уголемяване и отпускане на  сърцето,внезапна сърдечна смърт.

 

ВРОДЕНИ И ПРИДОБИТИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ  - КЛАПНИ ПОРОЦИ - Болести в резултат на  структурни поражения на една или  повече от четирите клапи на сърцето - аортна ,митрална,  пулмонална и трикуспидална. Биват стеснения/стенози/ и непълно затваряне/ инсуфициенции/ или комбиниран дефект, също вродени и придобити/ дегенеративни ,ревматични и  др /,  леки ,умерени или тежки.

 

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ - синдром  на  намалена поносимост към физически усилия, сърцебине , отоци, задух  дължащи се на сърдечно заболяване и  втежнени от  някои извънсърдечни  болести / анемия , инфекции , болест на щиговидната жлеза, системни други заболявания.

 

МИОКАРДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - болести на сърдечния мускул, вродени и придобити, първични/  поради наличие на самостоятелна сърдечна  болест/ и  вторични /   засягане на сърдечния мускул при наличие на извънсърдечно заболяване /

ПЕРИКАРДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - болести засягащи обвивката на сърцето- най-често вторични заболявания - при наличието на друго сърдечно или извънсърдечно заболяване или състояние.

 

РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ -  "ПРЕСКАЧАНИЯ" И СЪРЦЕБИЕНЕ

 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА.