Медицински комплекс Плюс

Ортопед - доц. д-р Димитър Райков - д.м.н.

http://www.dimitar-raykov.com/

Часовете за м. май на проф. Димитър Райков  ще се раздават на 10 април 2019 г. на тел. 052643333