Медицински комплекс Плюс

Ортопед - доц. д-р Димитър Райков - д.м.н.