Медицински комплекс Плюс

Медицински изследвания

В кабинета се извършват богат спектър от изследвания в областта  на  диагностиката на сърдечно съдовите заболявания .
 
1.Ултразвуково изследване на  сърцето – ехокардиография. Методът позволява структурно изображение на всички  отдели на сърцето-перикард/обвивка на сърцето/, миокард/ сърдечния мускул/ и  ендокард / тъкантта покриваща сърдечните кухини и клапите/, с измерване на кръвотока и определяне  тежестта на сърдечните пороци .


Това е базисен метод за определяне на сърдечната функция, клапни аномалии / сърдечни пороци /, наличието на структурни поражения в резултат на артериална хипертония, ритъмни нарушения, прекарани инфекциозни заболявания,  при наличието на системни заболявания като   захарен диабет , тиреотоксикоза, имунни  ставни заболявания ,   хронични  и остри инфекциия,  бъбречни и чернодробни заболявания, провеждане на химиотерапия.

Кабинетът е оборудван  с нов ехокардиограф , съвременна генерация и  д-р Здравка Цекова е   сертифициран ехографист със специализации в България и в чужбина  в тази област  , с многогодишен опит.

 

 

2.   Работна ЕКГ проба с натоварване – велоергометрия. Метод позволяващ диагностиката и прогнозата на  исхемичната болест на сърцето/ т. е. болестта в резулатат на значими атеросклеротични  стенеснения по големите съдове оросяващи сърцето/ .  Работните  проби  се използуват за оценка на нейната тежест , необходимостта от      дилатация и стентиране или аорто-коронарен бай-пас.

Методът намира широко приложенеие и при  безсимптомни  пациенти , но   с налични рискови фактори за атеросклеротично заболяване на  артериите на сърцето или  при пациенти с вече реализирани атеросклеротични  заболявания на други органи /   мозък, бъбреци, периферни артерии/. 

Рисковите фактори от първи ред за по-ранна или по-тежка и по-разпространена  атеросклероза  са : артериалната хипертония / високото артериално налягане /  нарушенията в мастния профил, захарен диабет  и тютюнопушене.

Рисковите фактори от втори ред това са  наследствената обремененост / ранна смърт в семейството от атероскрелотични заболявания – за мъжете под 55 , за жените под65 / ,    малкото движение ,  затлъстяването, ранната менопауза.

Методът намира широко приложение за оценка ползата и риска от   тренировъчни програми  и създава възможност   за препоръчване  в детайли на тренировъчни програми .

Работната ЕКГ проба е необходима и при всички пациенти с неудоволетворителен физически капацитет с оглед  точното му измерване  и определяне   конкретното участие на различни възможни причини за недобрия физически капацитет и според това преобразуване на лечението  и оценка на конкретния ефект от него.

 

 

3. Холтер ЕКГ – мониториране. Методът позволява  24 –часов  запис на 12  канална  електрокардиограма в  нормалните , обичайни за пациента условия- работа , по време на сън и по време на различни активности . Може да бъде направен компютърен анализ на всички ритъмни и проводни нарушения , движението на сърдечните честоти, отклоненията на СТ сегмента , говорещи за  тиха миокардна исхемия / безболева  форма на исхемична болест на сърцето /,    търсене на промени в електрокардиограмата по време на различни оплаквания- сърцебиене, гръдни болки, главоболие , нарушения в равносието, главозамаяност, отпадналост и пристъпно прилошаване.

Методите намират  голямо приложение  и намират непосредствено приложение за правилното   определяне на лечението и    и продължаването му във времето .


Кабинетът е оборудван с  комфортна чакалня, възможност за лабораторни изследвания и  регистратура.