Медицински комплекс Плюс

За нас

Медицински комплекс Плюс Варна

Медицински Комплекс «ПЛЮС» отвори врати на 01 март 2007г.  Комплексът разполага с четири кабинета за доболнична медицинско помощ, просторна и удобно обзаведена чакалня и манипулационна, където по договор с авторитетна варненска лаборатория се вземат материали за различни видове изследвания. Екипът на комплекса се състои от Д-р Здравка Цекова – Кардиолог, Д-р Николай Райков – Ендокринолог, Д-р Димитър Райков – Ортопед и Травматолог, Д-р Пресиян Дюкмеджиев – Невролог и м.с. Елмира Евтимова.

Кардиологичният кабинет на Д-р Цекова разполага с всички технически средства и апаратура за съвременна диагностика на заболяванията на сърдечно-съдовата система, които наред с неврологичните заболявания са с висока социална значимост в света и особено в нашата страна. Тук е възможно провеждането на ЕКГ, Холтер – ЕКГ, Ехокардиография и велоергометрия.

Приоритет в дейността на Ендокринолога Д-р Н. Райков са заболяванията на щитовидната жлеза и Захарния диабет. В кабинета се извършват ехоскопия на шитовидна жлеза и млечни гърди, тънкоиглена аспирационна биопсия и склерозираща терапия на щитовидни възли.

Ортопедичният кабинет, в който работи Д-р Д. Райков е профилиран в областта на Детската ортопедия и в ранната диагностика на вродената луксация на тазобедрената става. Тук се намира единствения по рода си апарат за Екстракорпорална шоково вълнова терапия – метод за лечение на много хронични ортопедични заболявания и трудно зарастващи фрактури.

Кабинетът  по Неврология на Д-р Пр. Дюкмеджиев е специализиран в диагностиката и лечението на Главоболие, Съдови заболявания на Централната нервна система, Паркинсонова болест и др. В кабинета се провежда Цветна Дуплекс Доплерова Сонография – съвременен метод за диагностика и оценка на степента на мозъчната атеросклероза, която е причина за голям процент от мозъчните инсулти.

Модерната ултразвукова диагностична апаратура, с която е оборудван всеки от кабинетите е гаранция за спазване на съвременните стандарти в диагностиката на множество социално-значими заболявания по съответните специалности.

Кабинетите работят по предварително запазени часове. Предварителното записване се извършва на телефон  +359 52 643333 всеки работен ден от 9-17.30 ч. Адресът на Комплекса е гр.Варна, ул. „Г.С. Раковски” №  23
(зад Община Варна).


Екипът на комплекса гарантира, че ще продължи да работи и се усъвършенства, спазвайки правилата за добра лекарска практика, за да оправдае доверието на пациентите в общия стремеж към здраве – нашият най-голям ПЛЮС !

д-р Николай Райков
Д-р Пресиян Дюкмеджиев
д-р Здравка Цекова
д-р Димитър Райков