Медицински комплекс Плюс

Най-често задавани въпроси

1. Какъв апарат за измерване на АН/ артериално  налягане / трябва да ползвам ?
У нас  най-често използвани са анероидни  сфигмоманометри, състоящи се от маншет широк 12,5 см, 2 маркуча  помпа и анероиден  манометър,в който има извита  сляпо завършваща тръбичка от тънък метал, която под налягането на въздуха вътре в нея се изправя и придвижва стрелката на манометъра.
Естествено тази тръбичка с времето от употребата започва да се изправя и манометърът  става неточен. Затова всеки 6 месеца или поне веднъж годишно трябва да бъде сверяван, което не е проблем защото има служба по метрология както и много частни сервизи от техници извършващи тази услуга. Използуват се също и живачни манометри- в тях налягането на  въздуха в маншона директно избутва стълб живак. Поради това  те не се нуждаят от сверяване и  са най-точни, но са с по-големи размери и по-непрактични по тази причина.

Електронните автоматични апарати са най-неточни  и   много трудно се намират  сервизи, които  имат  възможност да си сверяват. За препочитане са апарати с маншет над лакътя. Апаратите тип гривна са най-неточни, те измерват по-високо Ан поради това, че го измерват на място с по-високо периферно съдово съпротивление, не могат да се сверяват  зависят от силата на батериите,  измерванията силно се влият от положението на ръката. За нуждите  на ежедневното домашно проследяване един най- обикновен анероиден апарат  на възможно най-достъпна цена е напълно достатъчен, стига редовно поне на 6 м до 1 год да бъде сверяван и стига, разбира се ,правилно  да се осъществяват измерванията.

 

2. Имам ли исхемична болест на сърцето -  вероятността се определя по наличието на рискови фактори , характерни оплаквания и някои диагностични тестове л
Висока вероятност за наличието на исхемична болест на сърцето има при наличието на   рискови фактори- колкото повече и колкото по-тежко изявени - толкова веро ятността е по-висока. Рисковите фактори от първи ред това са артериална хипертония / високото артериално налягане / , тютюнопушенето,  нарушенията в мастната обмяна и захарният диабет. Тревожни симптоми са гръдна болка  на широка площ с продължителност 5-15 мин  във връзка с движениел болестта  може да протича и с гръдни  болки с друга характеристика, така че характеристиката на болката не е за предоверяване.

Исхемичната болест на сърцето може да протича и безболево , поради което при наличието на рискови фактори дори и безсимптомни пациенти би трябвало
да се подлагат на  диагностични тестове. У нас най- широко  използвани тестове са  пробите с физическо обременяване - най-често велоергометри, при които оценката се прави по промяна в електрокардиограмата и появата на болка.

 

3.  Какви са  нормалните стойности на компонентите на мастната обмяна?
За  здрави:
общ  холестерол 5,0 ммол /л
НДЛ  над 1,1  ммом/м за мъже и над 1,2 ммол /л за жени
триглицериди  под 1,7 ммол/л
 
За пациенти с диагностицирана исх болест на сърцето,  мозъчно-съдова болест или захарен диабет: 
 общ холестерол под 4,5 ммол /л ако е възможно под 4,0 ммол /л

4. Вредни ли са лекарствата за снижение на холестерола - като повечето медикаменти  и те имат странични действия. Тяхната тежест трябва внимателно да се преценявал На 3 месеца  се изследват  заедно с мастната обмяна и  две чернодробни проби АСАТ и АЛАТ, които трябва да нарастнат над 3х над нормата или над 3х от изходните за да се обсъжда   промяна на лечението за снижение на холестерола. Вредата от неприемането на тези медикаменти, когато хората имат обменно нарушение е многократно по-голяма от  страничните действия.

5. Нарушения в сексуалната функция и медикаментите за снижение на артериаблното налягане - Като медикаменти   имащи отношение към  еркцията  се смятат бета-блокерите и диуретиците. Останалите групи медикаменти по-скоро нямат доказана връзка. При всички случаи се смята , че лошият контрол на артериалното налягане , алкохолът, тютюнопушенето , затлъстяването, лошата тренировка на сърдечно-съдовата и на мускулната система
намаляват по-сериозна  сексуалната изява и в прогностичен  план са свързани с по-неблагоприятни последствия.

 

6. Имам отоци по краката - значи ли това,че имам  сърдечна недостатъчност? Има много причини за поява на отоци по долните крайници-  затлъстяване, венозна недостатъчност, анемия, хипопротеинемия,принудителни работни пози и т. н. Налчието на сърдечна недостатъчност трябва да бъде преценено в хода на цялостен прегледл Приемането на диуретици непредписани от лекар може да има неблагоприятни последици.